Det sitter i väggarna

Det sitter i väggarna.

Har du hört det uttrycket tidigare? Med största sannolikhet har du det.

Med det menar vi att ett sätta att vara och handla är så fast rotat att det nästan inte går att förändra. Det sitter liksom ”fast” i väggarna.

Positivt skulle det kunna vara en god atmosfär som bara finns där. Men oftast är det en negativ klang i det.

Ibland tror jag det är vi själva som är ”väggarna”. Alltså vi som finns i sammanhanget är det vi beskriver som ”det sitter i väggarna”.

Så skulle vi vilja se en förändring av dom dåliga vanor som finns så är det vi själva som måste ändra oss. Vi kan inte skylla på någon annan. 🙈🤷‍♂️

Kanske blev det lite för mycket nu? Eller så är det just så det är.

Ödmjukt sagt så är vi alla en del av vanor. Både dom goda och dom dåliga. För det är vi människor som skapar vanorna.

Men samtidigt måste sägas – det är också vi som kan ändra vanor.

Så….

Vad vill vi ska känneteckna uttrycket ”Det sitter i väggarna!”?

Det är på det sätt vi är som skapar det uttrycket och den känslan. Så vi kan bestämma oss för att vi ska skapa något gott som ”sätter sig i väggarna”.

Lycka till att skapa god atmosfär.

Kolla gärna min resedagbok.