Dynamiken i vår omsorg

Om vi ber för någon vi inte riktigt drar jämnt med händer det troligen något gott med oss båda.

Läste i en bok vars kapitel avslutades med en ”ord att tänka på” och läste följande:

”Bönen är hjärtslagen i vår Gudsgemenskap och dynamiken i vår omsorg om varandra”

En intressant tankeväckare tänker jag. Tänk vad bön kan förändra. Vi tänker kanske att bönen ska förändra långt bortom oss när vi ber. Men den påverkar oss även när riktningen i vår bön går bort från oss och utåt.

När du har någon du inte drar jämnt med dig är en bra väg att be för den. För det gör gott inom dig också.

Kanske får du en ny syn på den personen. Förstår den bättre. Eller så blir den personen förändrad. Tänker att Gud jobbar med båda parter.

När du ber händer det något på många plan. Inte minst inom dig själv. Det påverkar oss i så många dimensioner. Vilket gör bönen så dynamisk. Den kommer att påverka omsorgen om varandra på ett djupare plan. I den mindre gemenskapen så väl den större. I den gemenskap vi redan känner men också den som kommer bli vår nya gemenskap.

Ytters sett är det Gudsgemenskapen som drar det längsta strået. Det är i bönen som du och Gud kommer nära varandra på ett djupare sätt. Värt att fundera på en dag som denna.