En seger i taget – mer behövs inte

Ibland tror jag att vi tror att vi måste lyckas på alla plan samtidigt och hela tiden. Dom kraven kan bli oss övermäktiga. Som gör att vi kommer känna oss misslyckande hur bra det än går.

Du behöver bara ta en seger åt gången. Du behöver ibland bara ta delmål på delmål på delmål tills du nått det slutliga målet. Mer än så behövs inte. Går du fortare fram så skulle det troligen göra att du kör fast innan du når målet. Vad har du vunnit då? Att nå fram till ett delmål är också en seger.

Genom att ta del för del blir det möjligt för dig. Du måste inte gå hela vägen direkt.

Kanske skulle livet te sig lite enklare om vi kunde ta seger för seger. Låta livets process ha sin gång liksom.

Den stress man kan känna över att man måste lyckas som alla andra kan göra oss illa. Det behöver inte ske utifrån andras förutsättningar. Det räcker fullt och fast med dina egna förutsättningar.

Så ta en seger åt gången. Tids nog får du ihop alla segrar.


Idag ber vi för riksdagsman Julia Kronlid (SD)