Till vad eller vem sätter du ditt hopp?

Det är snart val. Det finns många bekymmer att lösa. Långt ifrån bara gängskjutningar. Klimatet är en annan sak. Ekonomi med rekord i inflation. Arbetslöshet. Och säkert många fler saker du skulle vilja ha på denna lista.

Och vi sätter vårt hopp till att våra politiker ska lösa det. Samma problem ska lösas på olika sätt. Och jag måste nog erkänna att jag börjar tvivla på om det kommer att lyckas. För båda ”sidor” menar att ”dom andra” he fel. Alltså har ju båda sidor fel…. Typ så. Liksom. Å andra sidan menar ju också båda sidor att dom har rätt. Vilket ger omvänd slutsats. Men jag tvivlar ändå.

Läste följande text nyligen …

”Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp.” Matteusevangeliet‬ ‭12:21‬ ‭SFB15‬‬

Men någon kan mena att Jesus sitter inte riksdagen…. Mmm och det är ju rätt…. Eller är det ett feltänk? Kanske är det faktiskt så att Jesus finns i riksdagen. Genom att det finns troende där så är Jesus där. Och kanske är det också sant att han finns där även om ingen troende är där. För jag tror att han är intresserad av vad som händer i vår riksdag.

Därför sätter jag mitt hopp till Jesus. Min bön är att han skall få påverka och hjälpa vår riksdag. Det är han rätt bra på. Frågan är bara om vår riksdag vill ha hjälp. Tycker mig se lite för mycket ”kan själv”.

Det finns en väg att gå. Den vägen är att sätta sitt hopp till Jesus. Det hoppet sviker inte.