Glädjebud

 

Jag bär bud om en stor glädje till dig och alla i din omgivning och till alla på hela jorden. Jesus är född och kommen just till dig. Han är din räddare och frälsare. 

 Vi möts av så många dåliga budskap. Nederlag. Hopplöshet. Krig. Oroligheter i närområdet. Tidningarna och medierna sänder ut allt detta negativa hela tiden. Sällan hör vi positiva budskap. Kanske har det kommit in t.o.m innanför din dörr. 
”Jag bär bud om en stor glädje…..”

Jesus kom till dig. Hur än ditt liv blev eller är. Lyssnade till Niklas Piensoho förra söndagen. Han uttryckte det ungefär så här. ”Omstart för t.o.m 174:e gången. Det finns alltid en andra chans. 

Där människor har svårt att ge dig en nystart har Jesus större möjlighet till det. När vi böjer oss ner i förkrosselse och bön om förlåtelse och upprättelse står han trofast där. 

När vi känner hur livet vänds upp och ned finns han där. Hjälper oss att vända det rätt. Hjälper oss att få ordning på det. 

När det dystra tagit över kommer han med ljus och glädje. 

”Jag bär bud om en stor glädje…”

Där, mitt i allt, fylls vårt inre med glädje och ljus. 

Bekänn dig till det och det kommer att göra något gott inom dig. Släpp taget om det dystra för en stund. Likaså alla frågor du saknar svaren på. Släpp taget om händelser som du inte skulle velat ha hänt, om så bara för en kor stund. Släpp taget om dig själv. Låt detta glädjebud ta tag i dig i stället. Om så bara för en kort stund. 

”Jag bär bud till dig om en stor glädje…..”