Att bli präglad . . .

Att prägla ett mynt. Det är att skap myntet och ge det sin särart. Få sitt värde. Alla mynt av samma slag måste se likadana ut.

När någon påverkar något sätter denne någon sin prägel på det. Skapar kännetecknet. Det som utmärker det. Ger det dess form. När jag sökte på ”prägla” fick jag flera öppningar till förståelsen för det. Man kan prägla in sitt signum på en sak man skapat. Yttre påverkan eller läggning kan prägla vårt sätt att vara. Så präglad verkar vara ett sätt att beskriva vad som påverkar oss att bli det vi är.

Vi kan låta olika saker prägla våra liv. Tänker vi efter finns det rätt mycket goda saker vi tagit med oss i livet. Smärtsamt nog inser vi också motsatsen.

Om vi skulle försöka se och upptäcka det som präglar oss idag ……. skulle det kunna avslöja vår morgondag. Vågar vi se det? Vill vi se det? Vi kan bestämma oss för att låta bara bra saker prägla våra liv. En process – en välsignad process skulle jag vilja påstå.

Mina ögon föll på kortet som låg på mitt bord…..

Ge Gud tid att prägla ditt liv

Gud skulle gärna vilja prägla våra liv. Forma det. Påverka det. Ge förutsättningarna för en god framtid. Helt enkelt hjälpa oss till det bättre. Så frågan är om vi vill ge honom tid att prägla oss. . . . Vill du det ?