Pedher’s julkalender nr 2

Min adventskalender är en låda med , precis , 24 luckor. Bakom varje lucka finns det lakrits. Jag älskar lakrits. Fick den av mina söner på fars dag. Dom vet vad som far önskar sig.

Luckor i en adventskalender döljer något. Jag tänker att vi är nog en sådan lucka. Jag har en kompis som brukar kalla mig secret pedher. För jag är nog en person som inte öppnar upp mig för allt och alla.

Kanske är det så att vi som människor behöver sådana rum som är lite hemliga. Alla behöver inte veta allt om oss. Ska väl inte gå för långt åt något håll. Men jag tänker att det gör oss gott att inte öppna alla vår luckor i vårt liv för alla.

Jag hoppar inte över att öppna luckorna i min kalender. Men jag avstår att öppna alla mina livsluckor för alla runt omkring mig. Somliga håller jag stängda. Jag behöver den integriteten.

🎄 🎅🏼 🌟 🎁 🎄 🎅🏼 🌟 🎁 🎄 🎅🏼 🌟 🎁

Vi läser idag Lukas evangelium kapitel 2

”Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.””
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭2:10-12‬ ‭SFB15‬‬

Kommentar: Jesus föds till jorden för din skull. Du är hans syfte och önskan om en ha relation med dig. Visst är det så gott med en Gud som kommer för vår skull.