Uppstått eller inte?

Enligt en undersökning visar det sig att 4% av prästerna inte tror att Jesus uppstod från det döda. Enligt min mening är ju det minst sagt lite problematiskt.

Nästan lite pinsamt. Nya Testamnetets tankar om Jesus, Jesu egna ord, summan av allt som skrivs om jesus, alla vittnen som fick se honom levande visar på honom som uppstånden.

Evangeliets idé om förlåtelse har sitt slutackord i uppståndelsen.

Så det är rätt anmärkningsvärt att en präst som skall företräda evangeliets kärna inte tror på uppståndelsen.

Nu tror ju dom övriga 95% att Jesus uppstod. Det bådar ju gott.

När det handlar om så fundamentala frågor i tron blir det svårt när man skiljer i förståelsen om det. Det finns andra frågor som är av mindre dignitet. Men Jesus död och uppståndelse tillhör det som är kärnan i evangeliet. Där blir det oerhört knepigt och förvillande. Ekumenik blir svårt. Samarbete blir svårt.   För den som är sökande blir det ännu svårare.

I detta kan man ju undra hur biskoparna ställer sig. Det vore gynnsamt att få höra deras åsikt och tankar om Jesu uppståndelse.

Ps Biskop Åke Bonnier skriver i Dagen 31/3-16. ”Det är ju också en vecka (stilla veckan; min anm) där kyrkans huvudbudskap tydliggörs. Jesus från Nasaret som är Kristus har dött på korset för vår skull och uppstått från de döda på tredje dagen”……”Kristus är sannerligen uppstånden!” Ds