Söndagstankar -Bana väg för Herren

 

F6E54541-EE5E-41F2-A0D1-B7D2312CBAFF

Det är tredje advent. Texterna i olika kyrkor handlar om att ”Bana väg för Herren”.

På ett sätt är hela adventstiden en väg mot julens fokus. Att Jesus föds till jorden. Det är som att för varje ljus vi tänder rullar vi ut mattan för honom en liten bit till. Vi gör arenan och scenen redo för den stora händelsen.

Bibeln talar om att Jesus står vid vår livsdörr och knackar på. Han bryter sig inte in utan väntar tåligt på att vi öppnar dörren. Det är ett sätt att beskriva hans inträde i våra liv. Vi öppnar för det. Därför kan vi inte säga att han uteblir eller inte är intresserad av oss. Det är vi som ger honom tillträdet.

Vi får hjälp denna tid på året att bli påminda om julens viktigaste hälsning.  Det börjar med att vi tänder första ljuset i vår stake. Det fortsätter med att vi tänder stjärnan i fönstret. Julens högtidsdagar påminner om att Jesus föddes till vår jord. Inte för att det var en häftig turistresan från ett land långt borta – himlen. Den största orsaken är du och jag. Han kom för vår skull. Tid banade väg för honom på olika sätt. Genom förutsägelser, genom änglabesök.

Nu är det vår uppgift att göra den sista avgörande saken. Att öppna dörren in till våra liv för honom.

Det är att bana väg för Herren.

Gud välsigna din dag.

Söndagstankar – bana väg för Herren 

Det är tredje Advent.  Vi samla omkring budskapet om att Bana Väg För Herren. 

Johannes Döparens uppgift var att bana väg för Jesus. Hans uppdrag var den röst Jesaja profeterade om ca 600 år före. Han föddes i stort sett ”samtidigt” med Jesus. Blev en ensamvarg i öknen. För somliga en märklig man i annorlunda kläder. Det var han som sa dom ord många ska komma i håg. Se Guds lamm. Alltså , där är Jesus. 

Kyrkans uppgift är på ett sätt detsamma idag. Inte behöver man vara märklig och ha konstiga kläder. Men den vill visa på Jesus. 

Å andra sidan vill den vara en väg för Jesus till oss. Plattformen för mötet mellan Jesus och människan. 

Ytterst är det vi själva som banar vägen för Jesus in i våra liv. Han tränger sig inte på. Jesus föds till jorden. Utför sin tjänst. Sen ligger bollen hos oss. Vill vi bjuda in honom att dela våra liv. Genom att säga ja till honom banar vi väg för Herren Jesus in i våra liv och sammanhang. Det är vad julen handlar om.