Fyren – både varnar och vägleder 

Var till långe Erik på Ölands norra udde i går. Där läste jag en intressant beskrivning om fyrens uppgift. Inga nyheter men så bra påminnelse. 


De både varnar och vägleder genom att skicka utljuskäglor i natten. 

När jag gick på kurs för att  ta förarbevis på båt fick jag lära mig att läsa av fyren. Att styra båten mot det gröna ljuset. Så länge jag höll den kursen var jag på rätt kurs. Kom det ett rött ljus var jag fel. 

Att fyren också varnade är ju rätt intressant. Den visade på rätt farled undan grynnor och andra bottenkänningar. 

Tänker på några bibelrader. 

Ditt ord är min fötters lykta och ett ljus på min stig. Ps 119:105

 Guds ord är som en fyr. Hjälper oss att hitta rätt och att inte köra på grund. Jesus Kristus är som en fyr som vakar ut över vattnen och visar vägen när det är mörkt. Ljuset bryter igenom där mörkret råder. Mörkret kan inte hindra ljuset. Så tar vi sikte och hittar rätt kurs i livet. 

En fyr räddar liv. En bra bild att ha ned sig i livet.