Han är uppstånden 


Detta är den viktigaste dagen i historien. Absolut den viktigaste. Den överglänser dagen då man uppfann bilen, telefonen, medicinen, tv. Ja tom dagen då man uppfann internet och för att inte glömma mobilen. Viktiga händelser men denna dag har ett så mycket större värde än dessa dagar. 

Denna dag är möjlig för alla människor. Inget ska egentligen inte kunna stå ivägen för denna dag. 

Det är dagen då Jesus stod upp från det döda. Den bevisar Guds existens. Att Jesus inte var någon bluff. Den öppnar vägen och dörren för att vi människor också kan se fram emot en evighet efter det vi kallar död. 

”Han är uppstånden. Han är verkligen uppstånden.” Något vi kan läsa i vår bibel. Något vi proklamerar i våra gudstjänster denna dag. 

Hade detta inte skett kunde vi lika gärna lägga ner allt detta med Gud och Jesus och kyrka. Då hade allt varit förgäves. Men nu är det en verklighet. Det är därför kristendomen och tron på Gud har kunnat leva så starkt genom alla tider. Det är orsaken till att den har överlevt så länge och kommer att leva i evighet. 

Sången som jag bär med mig särskilt denna påsk är ”Korset där Jesus gav sitt liv”. En strof drabbade mig igår speciellt:

Han böjde sig ner i ödmjukhet och blev allas tjänare då. Han tänkte aldrig på sig själv, när han skulle dödsstraffet få, kärleken kände ingen gräns, när lidandets väg han fick gå.

Ref: Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset kärlekens sköna symbol. Det är för alltid sången i mitt liv.
Korset restes för en värld, förlorad i mörker och nöd. Gudasonen offret blev och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder han bar.

Det var dej och mej han tänkte på. Så även idag. Långt mycket senare. Han visade att döden har inte sagt sista ordet. Det gjorde Jesus bär han sa sitt ”det är fullbordat”. Hade han inte stått upp från det döda hade dom orden klingat falskt. Men inte nu. Det var för vår skull!! 

He is risen! Han är uppstånden!!


Han är uppstånden

 Idag är glädjens dag. Det är den dag Jesus stod upp från dom döda. Han blev inte kvar i graven. Han lämnade den. 

Om det inte hade hänt hade den kristna tron inte överlevt. Det är fullbordat genom hans uppståndelse. Det visar vägen till vår uppståndelse. Vi har genom det löftet om att vi har en evighet som väntar oss.  
För lärjungarna var det en extra stor glädje. Dom som var inlåsta. Ifrågasatta. Förlöjligade. Nu kunde dom andas ut. Jerusalem väcktes av ryktena att Jesus hade uppstått. Hur man än försökte bevaka graven kunde inte döden behålla Jesus. Vi kan läsa om att många fick se Jesus i livet. 

 Det är denna dag som på något sätt sätter punkt på Jesu uppdrag. Ger tron den bärkraft som bär fortfarande än idag. Det är som att Jesus genom sin uppståndelse stryker under och befäster allt det han står för och är. 

Det är inte konstigt att vi då på denna dag utropar vårt…

Kristus är uppstånden,  ja, Han är verkligen uppstånden.

  Det är en jubeldag. En glädjens dag. Det är denna dag som påminner mig om att den tro jag har är fäst vid en verklig Gud. En Gud som inte stannade i döden. Genom hans uppståndelse är hans kraft och möjligheter en verklighet ännu idag. Det gör att det finns liv i tron. Det gör mig så glad, tacksam och upprymd. 

Jesus lever. Hans grav är tom.