Han ger mera nåd

Jag har vid några tillfällen påmint om gamla psalmer. Här kommer en till. ”Han ger mera nåd…” Psalmen blev i sin nuvarande form runt 1930.

Jag tycker om andan i sången. Bara första textraden visar vägen till vad psalmen vill förmedla till oss: ”Han ger mera nåd då min börda blir större…”. Skulle tro att man kan känns igen sig i den tyngre sidan i livet som psalmen beskriver. Kanske var det självupplevt av textförfattaren. Sången ger oss uppmuntran och hopp. Att få kraft efter hur arbetet växer. När prövningar kommer ger han oss sin frid. Hur han möter oss när våra egna resurser verkar uttömda så ger han ut nya.

Kanske kan denna söndag få välsignas av denna gamla psalm. Gamla ord på ett föråldrat uttrycksätt? Ja, möjligen. Men fortfarande så sanna till oss alla.

Det finns en som följer sig och vill bistå dig genom hela ditt liv. Det vår Gud. Han har många gånger bevisat sin omsorg. Han vill göra det igen. Och igen. Och igen.

1. Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger

Ref: Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen

2. När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut

3. O, Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta
i tro, ta emot, av de skatter du ger
och sedan ge ut ty ju mera jag giver
så strömmar välsignelsens flod ännu mer

Lyssna gärna på Mikael när han sjunger sången