Förhoppning eller förvissning ?

Att ha en förhoppning eller att vara förvissad är en ganska stor skillnad.

Förhoppning talar om en förväntan om gynnsam ut­veckling. Synonymer till förhoppning är förväntning, förväntan, hopp, utsikt, önskan, tro, tillit, framtidshopp, löfte, önsketänkande, önskning, dröm

Förvissning talar om visshet, fast över­tygelse. Synonymer till förvissning är övertygelse, fast tro, visshet, tillförsikt; säkerhet, garanti

Det ena handlar mer om att man ser det inte nu men hoppas på något. Inte säkert det blir så men kanske …

Det andra handlar om en tillit och visshet om att det är ett faktum.

Så jag tänker att det är ändå en ganska stor skillnad. Frukten av det blir klart olika. Man kan få känna visshet om något. Inte bara hoppas på något.

Finns några texter som stryker under detta i bibeln:

”För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭8:38-39‬ ‭SFB15‬‬

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.”
‭‭Hebreerbrevet‬ ‭11:1‬ ‭SFB15‬‬

Till dessa bibelverser ser jag ett mönster i bibeln där Guds ledning kan bli så tydlig. Att den går från förhoppning till förvissning. Har sett det många gånger i mitt eget liv och tro. Det är så gott att uppleva när det sker. Säger inte att det sker per automatik. Säger inte att det alltid går av bara farten. Men det är förunderligt hur det kan förskjutas från den lite mer osäkra känslan av hopp till en stark tillit.

Min bön denna dag är att du som känner att du skulle behöva gå från förhoppning till förvissning ska få starta den processen. Det finns en visshet och förvissning att få. Det ber jag om att du ska få uppleva.