”Om du tror så tror jag med dig!”

Jag har en förhållning till mina medarbetare på jobbet som jag ständigt försöker leva efter.

När vi skall bedöma en vara för prissättning så gör vi det ofta tillsammans då det är en vara som sticker ut. När då jag känner att jag är lite skeptisk till varan försöker jag vända på tänket. Då väljer jag att tro med min medarbetare där jag själv inte riktigt tror på varan. Det har lärt mig att se möjligheter där jag inte ser möjligheter. Och det har visat sig att det har fungerat. Varan har ofta blivit såld ganska fort till det priset som min medarbetare satt.

Det förhållningsättet tror jag fungerar på flera områden i livet. Där din tro brister eller inte räcker till kan du välja att tro med andra. Det kan vara allt från det alldagliga till djupare värden som tex en tro på Gud. Det öppnar nya vägar och möjligheter. Det vidgar våra vyer. Det hjälper oss att sluta tro att det bara vår egen åsikt som är gott nog. Att vår egen kunskap är bäst. Det håller oss ödmjuka inför att tillsammans kan vi göra underverk.

Så varför inte välja att tro med någon som verkar, just då, har lite större tro än du själv?