Det borde bli så…..

Du har säkert hört det förut. Du har säkert sagt det själv någon gång. ”Nu borde väl det snart bli normalt igen….” hör jag mig säga rätt ofta ….

Det borde bli så….

När vi försöker räkna ut hur saker och ting ska bli är det inte alltid så välgrundade påståenden. Vi tror oss veta. Somliga har rätt mycket på fötterna att kunna påstå saker. Andra far med en kvalificerad gissning.

Det borde bli så….

I dessa dagar är det nog rätt kvalificerade gissningar och väl grundade antaganden. Men ändå så blir det en osäkerhetsfaktor där uttrycket ”det borde bli…” är mer gångbart. Att slå fast något är nog inte så vist.

Ändå har vi att förhålla oss till vad man säger. Att välja att lita på det. För om detta ”borde” slår in, är vi väl förberedda. Slår det inte in har vi inte förlorat något. För om det slår in och vi inte trodde på detta ”borde” är det klart mycket värre.

Men hur hanterar vi denna ovisshet?

För mig har det blivit att söka mig till det som jag finner trygghet i. Inte för att jag avstår att följa dom riktlinjer som vi får i Corona-tider. Men jag behöver något att fästa min tillit till. Jag söker mig till min tros grundfundament. Klippan i tron. Tron på Jesus.

När mycket annat vacklar finns det något som står fast. Något jag kan förlita mig till. Det ingjuter mod och hopp. Bär igenom. Det vill jag påminna dig om idag. Tron bär oss. Ger oss tillit. Att mitt i allt vi möter så finns det en omsorg om våra liv.

Skickar med en psalm idag. Psalm 121. En hoppfull psalm som hjälper oss med riktningen och har ett starkt löfte. Må Gud välsigna din dag

Psalm 121

Jag lyfter mina ögon till bergen.
Varifrån kommer min hjälp?
Min hjälp kommer från HERREN,
som har gjort himmel och jord.
Inte låter han din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.
HERREN bevarar dig,
HERREN är ditt skydd
på din högra sida.
Solen ska inte skada dig
om dagen,
inte månen om natten.
HERREN ska bevara dig
från allt ont,
han ska bevara din själ.
HERREN ska bevara
din utgång och din ingång,
från nu och till evig tid.