Är det sant det du hör…?

Vi har lärt sen gammalt att man ska ifrågasätta det mesta. På både gott och ont har det varit så under en lång tid. Gott, så till vida att det är sunt att inte ”svälja” allt man får till sig. Lite källkritik är bra. Ont, så till vida att det blivit inne att ifrågasätta allt. Vilket blir en slagsida åt fel håll även det.

Jag tänker mest på det vi hör om andra och sprider vidare. Vad är det som säger att det man hör är sant? Hur många led har gått till innan det når mitt öra? Har det ändrats under vägen? Vill man sprida osanning?

Jag tror att det finns en orsak till att man är lite försiktig med att föra vidare det man hör. Tänk vilken skada man kan göra genom att sprida osanning.

Kanske ett ordspråk kan hjälpa oss i valet att ibland bara släppa något vi tror oss veta.

”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.”

Den gyllene regeln man kan ha nytta av på många sätt.

Var rädd om din medmänniska även när du inte är intill henne eller honom. Ett ord kan lyfta men det kan också fälla.