Sopa banan

Curlingföräldrar har man ju hört talas om. Troligen sätter man aldrig det epitetet på sig själv. Då är man nog bara omsorgsfull och hjälpsam.

”Sopa banan” med folk låter väl mindre kul.

Två utryck som kanske inte har dom bästa förtecken.

Men man kan vända det till något positivt också.

Ta bilden av curling. Man sopar isen framför stenen för att den ska komma så nära centrum som möjligt.

Så tänker jag mig att vi behöver vara. Generösa mot varandra. I egoismens tidsanda så går det emot det ”förnuftet”. Men det är just precis det jag tror att vi behöver göra och vara. Vi sopar fram någon annan så att den får möjlighet eller får det bättre.

Alla bilder haltar. Fall inte i att curling handlar om att slå ut andra ”stenar”. Curling handlar om att dra sig mot centrum. Att ha så många stenar i sitt lag med sig mot centrum. Lagandan går före den egna fördelen.

I tron handlar det om att hålla sig nära trons centrum – Jesus själv.

I det fysiska livet handlar det om att hålla sig nära idén man jobbar för. Värderingarna man har.

I jobbet handlar det om att samlad omkring det man jobbar för. I min värld är det vårt syfte – att jobba för ett bra överskott för att hjälpa så många som möjligt. Så vi ”sopar banan” för varandra för ett bra resultat. Vi sporrar till framgång.

005DE59B-B9F5-4ABA-8CD9-7CCB2834314BSå curla för någon. Sopa till framgång för någon annan. Det är ett gott sätt att leva. Med tiden får du tillbaka och blir välsignad av det.