Positionen avgör vad man ser

Har börjat läsa en ny bok. Du som följer mig på olika medier vet att det är Sjödins bok ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”. Den lär väl prägla mina tankar ett tag framöver. Och det har jag ingenting emot. 

Positionen avgör vad man ser

Jag har sagt det förut. Det är utgångsläget som avgör. Tomas mening och sats vidgar det perspektivet något.  Med all rätt. Det är den position jag befinner mig i som avgör vad jag ser. Konstigt? Inte alls. Helt naturligt. 

Många gånger ger det sig själv hur vår position är. Vi är där vi är och från den horisonten  ser det ut som det gör. 

Men ibland undrar jag om vi inte medvet söker en position för att få den bild och tolkning vi vill ha. Inte den som verkligen är. Vi intar en hållning för att vi vill det. Vi vill bestämma oss för att tolka det på det sätt som ger oss en förmån. Eller misstolka för att vi vill det. Så blir bilden skev. Knepigt tänkt av mig? Möjligen men kanske det ligger det något i det. Vi väljer att tycka illa om någon. Vi väljer att misstolka. Kan det verkligen vara så? Ja, jag tror att det kan bli så. Tyvärr. 

Vi behöver välja en position, ett utgångsläge, en synvinkel, en ingång som gör att vi ser det från en positivt utgångsläge. Då händer det något med oss. Vet vi om att vi är lite av det buttra hållet i vissa lägen så kanske vi skulle besluta oss för att ändra det på något sätt. Vet vi om att vi ibland vill misstolka kan vi försöka ändra på det. Går det? Ja, jag tror ju det. Faktiskt. Välj en position, ett förhållningssätt som är från en positiv, möjlig, hoppfull, läge. 

Ett försök att förklara detta på ett annat sätt kan vara att citera samme man. 

Förtröstan handlar om att våga tro på trösten innan man egentligen fått den. Lita på att det kommer att gå bra, och att om det inte går bra så kommer det att ordna sig på något konstigt sätt ändå. 

Något åt det hållet. Jag väljer att tro på det trots att det verka omöjligt, trots att jag egentligen inte vill det eller hur det än är. 

Välj en bra position som tänker gott. Det kommer att betyda något gott för dig själv.