Närhet – kan vara både skrämmande och härligt

Närhet kan vara något vackert men också lite skrämmande. Somliga har en stor komfortzon omkring sig som gör att ingen kan komma nära. Andra har lätt till att stå nära och till och med röra andra rent fysiskt. Man är inte så ”rädd” för att någon rör vid dom.

Närhet kan kännas även om det är många mil ifrån. Visst kan längtan göra att det är jobbigt att vara långt ifrån någon. Ändå kan man känna en stark närhet till vederbörande.

Närhet kan vara något extra härligt. För mig i min tro kan jag uppleva Guds närhet påtagligt. En närhet jag trivs så gott i. När jag varit extra mycket i den (för Gud är ju alltid nära) så går jag ifrån en sådan stund med så stor tacksamhet.

Om vi skulle våga vara närmare varandra mer så tror jag att mycket av den kantighet som finns skulle försvinna. För ibland är det så i gemenskapen. Det blir en kantighet i atmosfären. Men ju närmare vi är varandra så vill vi inte göra den andre ledsen. Vi blir mer omsorgsfulla ju närmare vi kommer varandra.

Närhet kan vara jobbigt. För har man blivit sårad i en närhet blot det svårt. Man vågar inte släppa in. Då tror jag att man behöver bli helad från dom såren. Jag mötte ett uttryck en gång från en vän. Kärleken hade gått sönder. Såren var djupa. Man kunde inte tänka sig att våga kärlek igen. Men då sa denna vän. ”Våga ge sig hän en gång till”. För där är nyckeln. Att tillåta sig att våga en gång till. I sig är det en helande process.

Att närmar sig någon som blir sårad i en närhet kräver stor ödmjukhet och förståelse. Var försiktig att ”klampa” in. Ta små försiktiga steg. Då kan du vara med i en process av helande. Annars riskerar du att bara slita upp gamla sår.

För i grunden är närhet något vackert. Vårda den närhet du upplever. Ta den inte för givet. Var rädd om den. För en äkta ärlig närhet är vackert. Den kan vara tyst. Den kan vara ett stort brett skratt. Den kan vara ett stilla samtal. Är den äkta håller den närheten genom allt. Så vårda den. Ha omsorg om den.

Kanske ordspråket ”den gyllene regeln” kan vara på sin plats att påminnas om. ”gör mot andra som du själv vill bli behandlad” Kanske är det då närheten fungerar som bäst.

Kolla gärna min resedagbok.