Söndagstankar – gå inte förbi mig

Sången Jesus kär gå ej förbi mig får bli dagens hälsning och fundering. Advent vill ropa ut att Jesus kommer till oss. Denna bön är att när han kommer ska han inte gå mig förbi. Inte dig heller. Utan stanna och välsigna oss.

1.
Jesus kär, gå ej förbi mig,
låt mig bönhörd bli.
Då åt andra nåd du skänker,
gå ej mig förbi.
Jesus, Jesus, 
låt mig bönhörd bli,
och då andra du välsignar,
gå ej mig förbi.

2.
Låt ock mig vid nådatronen
finna himmelsk ro.
Då jag sjunker ned förkrossad,
Herre, lär mig tro.
Jesus, Jesus…

3.
Blott på din förtjänst jag kommer
och din nåd begär.
Intet i mig själv jag äger,
fräls mig som jag är.
Jesus, Jesus…

4.
Du är all min glädjekälla,
mer än liv för mig.
Vad i himlen, vad på jorden
har jag utom dig!
Jesus, Jesus…