Sträck dig till Gud

Kanske säger man att man skall sträcka sig mot Gud. Alltså att ta riktning åt hans håll.

När vi sjunger lovsång i kyrkan så sträcker många upp sina händer uppåt. Det är som en längtan till Gud. Att vi som barnen sträcker upp sina händer till sina föräldrar. När dom vill upp i famnen. Eller vill ha hjälp. Som att säga till Gud att jag behöver dig. Jag behöver det du Gud har att ge mig.

I alla livets situationer behöver vi sträcka oss till Gud. Inte så att vi blir bortvända från nuet. Utan att just kunna vara som bäst här och nu behöver vi ha ett högre perspektiv. Där vi blir mindre fokuserade på oss själva.

Våra bekymmer kan ibland ta överhand. Så mycket att dom får för mycket plats i vårt sinne. Då är det gott att få sträcka sig åt Guds håll.

Att sträcka sig mot Gud signalerar att hela vår kropp, hela vårt sinne, är inställt på Gud. Det hjälper oss att fokusera.

Vi har en gudstjänst som heter Tid För Stillhet. Ca 60 minuter av en stilla samling. Där man får en stund av att sträcka sitt inre upp emot Gud. Det gör så gott. Pulsen går ner. Stillhet i tänker lägrar sig.

En av vår tids stora utmaningar är att stilla sig. Det är så mycket som stör oss. Så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Så vi behöver tid för stillhet.

Sträck dig till Gud. Försök att lyssna in vad Gud vill säga till dig.