Olika sätt att uttrycka sig…..

Lyssnade till Liberalernas ledare, Björklund. Han berättade om satsningen på lärarna. Högre intagningspoäng ska krävas. Och test som – så kommer det som blir lite konstigt på ett sätt – test som ”sållar bort” dom olämpliga. 

Tänk om han hade vänt på det istället. Typ – så har vi test som gör att vi hittar dom mest lämpliga. (Finns säkert än i bättre sätt att säga det). 

Kanske skulle det vara mer trevligt för en lärare att uppfatta sig upptäckt för sin kompetens och kunskap än att blivit kvar för att andra sållats bort. 

Om politiker och dom som är företrädare för skolfrågor tänkte sig för hur dom utrycker sig skulle dom vinna större förtroende hos dom som ska utföra det jobb dom beslutar om. 

Visst är det på ett sätt sant att testen sållar bort bort dom mindre lämpliga eller tom helt olämpliga personerna för läraryrket. Men det är lika sant att man ser och upptäcker dom som passar allra bäst för samma yrke. 

Att staten satsar på våra lärare och ett viktigt beslut. Oerhört rätt tänkt. Kanske det dock inte räcker med varken högre lön eller bättre utbildning när förutsättningar ändå haltar. För många elever som varje lärare skall ublda. För stora bekymmer i samhället i stort som påverkar möjligheterna. När elever inte klarar klassrummets förutsättningar behövs det extra stöd vilket man allt för ofta verkar ha för lite resurser för. 

Ta ett samlat grepp istället för att bara se till högre lön och bättre utbildning (vilket naturligtvis är ett bra första steg). Satsa på fler vuxna i skolan. Anställ flera olika kompetenser som kan möta det allt större komplexa behov som tex språk, elever som behöver större stöd mm mm. Ge skolan mycket mera pengar så att vi kan skapa en fantastisk bra skola. Så prata inte så mycket.  Gör något istället.