Bygg upp mitt hus så skall jag visa min härlighet

”…. /… bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren.” Haggai 1:8

Just nu läser jag en bok i gamla testamentet som heter Haggai. En av ”småprofetrna” som man brukar säga. Boken handlar om att bygga upp templet. Templet hade förfallit och låg i ruiner. Gud talar genom Haggai till Serubbabel, ståthållaren i Juda och översteprästen Josua. Budskapet var tydligt. ”Bygg upp mitt hus så skall jag glädjas över det och visa min härlighet”.

För mig blir det en tanke om hur det kan bli i vår tid. Om vi bygger upp Guds kyrka, Guds församling i vår stad, så kommer han att glädja sig över det. Och visa sin härlighet.

Kan det finnas en nyckel i detta. Slarvar vi med Guds Hus så får det åverkan på hur Gud visar sin härlighet? Kanske att dra förhastad slutsats. Eller så är det just det som sker.

Tänker att Guds hus kan vara två olika hus. Dels står det att vi är Guds tempel…

‘ Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. ‘ Första Korintierbrevet 3:16-17

Om vi bygger upp vårt andliga liv så gläds Gud över det och vill visa sin härlighet. Det finns ett samband med hur vi tar hand om vårt andliga liv och Guds närvaro i detsamma. Guds närvaro i våra liv är något av Guds härlighet.

Guds hus är också kyrkan. Den fysiska byggnaden där vi firar Gudstjänst. När vi vårdar den gläds Gud över det. Och han vill visa sin härlighet i den. I bibeln kan vi äta om at när Templet invigdes kom Guds härlighet så starkt över templet att man kunde inte ens vara kvar i det. En fantastisk upplevelse men också märkligt.

Jag har upplevt tillfällen där Guds närvaro är så påtagligt närvarande att man kan förnimma Guds helighet. Minns särskilt ett tillfälle i bibelskolan i Rusksele. Olof Djurfeldt hade bibelstudiet. Mitt under det att han undervisade oss blev rummet så fyllt av Guds närvaro att vi böjde våra knän och bad. En helig stund jag aldrig kommer att glömma.

Något åt det hållet tänker jag mig det som Haggai skriver om i sin bok.

Bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet.

Bygg upp ditt andliga tempel som du är. Då kommer Gud, i sin glädje, visa sin härlighet i ditt liv.

Bygger vi upp Guds Hus, kyrkan, och vårdar den kommer Gud, i sin glädje, visa sin härlighet där.


Idag ber vi för riksdagsman Malin Höglund (M)