Måste allt vara mätbart?

Jag bara undrar……

Måste allt vara mätbart? Eller är det möjligt med ett ”bara konstaterande”?

Jag älskar ju statistik. Utvecklingsmöjligheter. Snittpriset. Mål. Men ändå….

Jag bara undrar.

Måste allt vara mätbart?

Ibland måste något bara få finnas helt enkelt. Utan massa ”om” och följdfrågor och utvärderingar. 

Jag tror vi skulle må bra av ett sådant förhållningssätt. Vi skulle kunna finna vila och återhämtning i det. 

Jag bara undrar om allt måste vara mätbart. Svaret på den frågan är nog enklare än själva frågeställningen. Svaret är ”Nej!”

Allt måste inte vara mätbart.