Söndagstankar – Var bor Gud?

Var bor Gud egentligen?

Du har säkert sätt bilden och tanken att Gud bor på ett moln som flyger omkring uppe i luften. Nu tror ju inte jag att det är den tron dom allra flesta tro är sanningen. Men ibland får jag en känsla om att vi ändå ligger mer åt det hållet än något annat. Att han är en kraft och makt som verkar finns på en obestämd plats någonstans i ett ingenmansland. Rätt ogripbar. Någon utan adress och telefonnummer.

Skulle vi ställa frågan dock så skulle vi nog få ganska många olika svar vart han bor. Ganska många platser skulle bli nämnda som en möjlig plats för Guds boning.

Under den tid som Bibeln beskriver var tanken att Gud bodde i tält. Tabernaklet som man satte upp där man bodde. Dit gick folket för att tillbe Gud. Prästen förde fram offren till förlåtelse och försoning för det man gjort fel. Senare byggdes templet av sten och trä. Där tog Gud sin boning. När jag läser om hur Gud manifesterar sitt intåg i templet blir jag förundrad. Det är så tydligt att Gud flyttar in så att det manifesterar sig på olika sätt.

Genom historien har kyrkobyggnaden setts som en särskild plats för Gud. Jag har varit i många olika kyrkor och verkligen förnummit Guds närvaro. I stora samlingar och ensam i en kyrkolokal.

Ändå vill jag påstå att där bor inte Gud. Att han är där är sant men jag tror att han har en annan boplats.

Jag tänker mig att han bor i dig och mig. Bibeln talar om att vi är hans tält/tempel. Alltså den plats där han bor. ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (‭Första Korintierbrevet‬ ‭6‬:‭19‬ SFB)

Det finns en tanke om att när vingar emot Jesus som vår frälsare så tar han sin boning i oss. Det betyder att han bosätter sig inom oss.

Kan då Gud som är helig bo i en människa som inte är helig? Ja,man kan ju det. Det är ju det som är så bra. ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (‭Första Korintierbrevet‬ ‭6‬:‭11‬ SFB) Så det är verkligen möjligt att han bor i sig och mig.

Detta gör att Gud är inte långt bort från någon av oss. Han kan vara inom dig. Det i sin tur innebär ju att han är nära att få kontakt med.

Har du inte bjudit in Gud i ditt liv har du möjlighet att föra det. Han tränger sig inte på utan knackar liksom på och frågar om han får dela livet med dig och mig.

Så vart bor han? Om han får så bor han i dig!

Ps På tal om telefonnummer. Hans telefonnummer är 5015. Kolla in Psalm kapitel 50 och vers 15. Ds