På tal om kort igen……

Det handlar inte om foto igen. Inte heller om att vara kort. 

En kort-vecka har just börjat. Ett konstigt uttryck egentligen. Den är lika lång som vanligt men åndå kort. 

Just det. Långt kan vara kort. 

Min vecka, alltså arbetsvecka, är bara tre dagar. Sen ska jag vara lite ledig. Det ska bli skönt. Efter en period med lite för långa arbetsdagar blir det bra med fyra dagar ledigt på raken. 

Andra kallar det för klämdag. Hur kan en dag som är lika lång som vanligt, har lika långa dagar omkring sig, kallas för klämdag? Hur kan en dag som omges av lediga lediga dagar komma i kläm? 

Ja ja, det ska bli skönt ned en kort-vecka med en klämdag som ger lite extra ledigt.