Jag är här

Skulle vilja påminna dig om att när det är som svårast i livet så säger Jesus till dig:

”Jag är här!”

När problemen verkar oövervinnerliga är hans hälsning till dig:

”Jag är här!”

När modet sviktar och du inte är säker på vägen fram:

”Jag är här!”

När du känner dig som mest ensam…

”Jag är här!”

När tvivlet knackar på dörren så knackar även Jesus på dörren och säger :

”Jag är här!”

”Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.”
‭‭Psaltaren‬ ‭121:1-4‬ ‭SFB15‬‬

Det finns en som ständigt finns hos dig. Hur långt det än tycks känna så är han där. Han viskar in i din situation… ”Jag är här”.

🙏 Min bön denna dag är att det ska bli så tydligt i ditt liv att du ser det. Förstår det. Vilar i det. Och när du för en stund tappar bort det bli påmind om det på nytt. För det är din verklighet. Han är där.

Läs med mig – 2 Tessalonikerbrevet Kapitel 1

En tro som växer … 1:3. Hur växer en tro? Hur ser din tro ut i dag om du jämför den med för några år sedan?

Herren skall strida för oss … 1:6. Vi behöver inte ”ge igen” om vi nu har en håg till det. Om det skulle behövas någon form av ”vedergällning” för det du mött så står Gud för den. Låt Han strida för dig.

Förbön för dig …2:11 Apostlen ber för oss att vi skall bli funna värdiga kallelsen. Att också vår tro skall få ett utlopp. Kan du säga ditt amen till det?

Förhärligas i oss … 1:12. Tänk att Jesus kan bli förhärligad i oss, bli synlig i och genom oss?! Och vi i honom. Vilken nåd

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

På väg hem….

Att vara på resande fot är ju inte alls så dumt ibland. Att möta gamla och nya vänner är också väldigt trevligt. Att få byta miljö kan göra underverk. Upptäcka nya saker och göra nya upplevelser göra livet rikare. Nya kontakter inför framtiden skapar nya möjligheter och framtidstro. Såååå …

Dom sista dagarna har jag haft den förmånen att få möta mina gamla vänner i Estland och Tartu. Friend To Friend eller Sõbralt Sõbrale (som organisationen heter på estniska) har goda samtal förts inför kommande biståndssamarbete.

Men ….

Borta bra men hemma bäst

Denna dag är resdag hem. En dag att smälta intrycken. En dag av bearbetning av vad som sagts och gjorts. Sådana dagar behövs. Kanske vi är lite för snabba att avsluta något och direkt gå in i något nytt.

Somliga menar att man behöver ställtid. En tid före ett möte tex för att förbereda. Jag menar att man behöver lika mycket en tid efter med reflektion, återhämtning med tid för eftertanke. För hur ska man annars kunna ta tillvara det man upplevt?

Ordspråket säger att den som gapar efter mycket mister lätt hela stycket. Och kanske det det just så det blir när man glömmer eller stressar över reflektionstiden.

I natt får jag sova i min egen säng. Och även om jag får bädda sängen själv i morgon bitti så är det helt okej. För…

Borta bra men hemma bäst

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 5

Tidpunkten … 5:2. Vi vet inte när Jesus kommer. Men detta behöver inte skrämma oss. För lever vi på ett sådant sätt som gör oss beredda och redo….. Så är vi redo. Det blir ingen överraskning. 

Vakna ljusets barn … 5:5-6. Detta menas inte att vi måste alltid vara vakna. Sömn behövs. Men vi lever inte i dunkelhet utan är vakna på vad som sker.

Vapenrustningen … 5:8. Delar av denna rustning lyfts fram här. Se Efesierbrevet Kapitel 6

Du är bestämd till … 5:9. Till att vinna frälsning. Sträck dig mot den vinsten. I denna tid behöver vi uppmuntran i tron. 

Förmaningar … 5:12ff. Förmaningar som skall ske i kärlek och inte i fördömelse.

Släck inte Anden … 5:19 Hur viktigt är inte detta?!! Detta liv i Anden är gott för oss. Ger oss en god förutsättning och grund att bli bevarad i tron.

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Om jag fick bestämma . . .

2017 skrev jag under samma rubrik några tankar. Blev påmind om det igen. Nu är det ju helt klart så att det är inte mycket jag får bestämma över. Speciellt om man jämför med allt som bestäms överallt. Men tänk om…

I denna värld finns det en del att önska. Kriget i Ukraina tex. Om jag fick bestämma skulle det avslutas på direkten. Den som förstört ett hus med bomber skulle få återställa det direkt.

Det finns en sång jag sjöng när jag var liten.

Om jag fick bestämma då skulle ingen bråka då skulle ingen kivas och alltid vara sams om jag fick bestämma ……

Då kommer himlen till jorden tra lalalalala då kommer himlen till jorden tralalalalala då skulle barnen leka och alltid vara sams

I så många sammanhang skulle himlen behöva bli mer synlig. Mer påtagligt närvarande. För jag tror faktiskt att det skulle göra skillnad.

Just nu befinner jag mig i Tartu i Estland. Namnet på denna stad betyder goda tankar. Man menar att ju närmare man kommer staden desto mer goda tankar tänker man. Vet inte om det verkligen är så. Men kanske.

Min fundering blir…. Att så borde bli fallet ju mer mer himlen blir synlig på jord. Ju mer himlen gör sig påmind i världen och i våra liv borde den påverka oss till goda tankar. Och där goda tankar dominerar desto mindre dåligt sker. Då skulle vi vara mer sams på jorden tänker jag.

Jag avslutade den bloggen så här:

En sak vi kan bestämma oss för är hur vi själva är. Vårt sätt att vara. Hur vi vill påverka andra. Så kanske vi kan först vända frågan mot oss själva. Ska något ändras kanske det just måste börja hos oss själva. Ska miljön räddas är det i vår inställning det måste starta. Ska det bli en god atmosfär så bestämmer vi själva att skapa den.

Mmmm kanske det ändå ligger något i det. Att ska dom goda tankarna få dominera kanske måste börja hos oss själva. Dom kommer smitta av sig. Att leta efter det goda och låta det få dominera är inte så fel. Pröva får du se hur det då blir.

Ska vi bestämma oss för att idag tänker vi bara goda tankar? Blir det svårt? Ja, det kan bli så. Varje gång en dålig tanke bryter sig in bestämmer vi oss för att försöka mota bort den med en god tanke. Okej? Vi försöker i alla fall.

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 4

Behaga Gud … 4:1 Kanske denna vers skulle vara vår vers idag. Den räcker gott och väl till eftertänksamhet . 

Kallade till vad då? … 4:7. Ett liv i helgelse.

Broderskärlek … 4:9. Att ta vara på varandra. Ha omsorg. Låta sitt ego vändas till att se andra istället

Möta Jesus synligt …. 4:13ff. Detta blir en mäktig dag. Jesus kommer som han lämnat. Alltså ner från himlen. Så får vi vända hem till himlen.

För evigt … 4:17. För alltid skall vi vara i den eviga världen – himlen. Halleluja!!

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Uppmuntrande livsberättelser

Dom senaste dagarna har jag blivit så uppmuntrad av olika livsberättelser. Människoöden där Gud verkligen har visat som vägen framåt på olika sätt. Tydliga händelser som gjort att dom förstått vart vägen i livet ska gå. Mindre tydliga passager. Men hur dom också sett hur Gud sen bistått och välsignat deras livsval

Jag inser att det gör något inom mig. Det händer något gott inom mig när jag lyssnar till deras berättelse. Så god känsla. Tilliten ökar till Gud. Längtan till att få uppleva något liknande blir mer intensivt.

Blir också uppmuntrad när jag inser kanske att även min livsberättelse kan möjligen ge någon annan samma känsla och upplevelse.

Och kanske är det så, vilket jag verkligen tror, att din livsberättelse också ger denna uppmuntran. Kanske resan tid kantades av mindre roliga passager. Jobbiga tider. Men också välsignade passager. Och dit du nu är kan också du n berättelse uppmuntra.

Min bön denna dag är att vi ska välsigna andra med vår livsberättelser. Att vi också, när så behövs, vi också ska bli uppmuntrade så att våra liv blir stärkta.

Tänk vilken välsignelse det är när någons berättelse sätter tydliga spår inom oss till glädje och uppmuntran. Det innebär ju att det fanns en tanke med det vi mötte. Eller så använde Gud det vi mötte till något bra. Det tycker jag så fantastiskt.

Vila i att din livsberättelse kan göra gott hos någon annan.

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 3

Sänd att uppmuntra i tron … 3:2,3. Timotues fick ett viktigt uppdrag. Att ge styrka och uppmuntra i tron. Ett uppdrag jag tror alla vi troende har. Vem behöver en uppmuntran i tron idag? Är de du som ska ge den uppmuntran?

Får man fråga om hur det är med tron? … 3:5. Ja, kanske är det just det vi behöver fråga om.

Få mod genom någon annan … 3:7. Tänk hur stort detta är!!

Stå fast i tron … 3:8. Detta handlar inte om att inte vara följsam Anden. Men det handlar om att inte fara med i alla olika vindar av olika ”upptäckter” i det andliga som är villospår. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag. 

Ord som gör något ….

Ord som sägs kan påverka oss rätt så mycket. Det kan glädja. Det kan såra. Det kan ge med mod men också slå undan benen på oss. Så att ord kan göra något är nog väl känt.

Bibeln påstår att dess ord är i verksamhet hos den som tror….

”…/… Guds ord som är verksamt i er som tror.”
‭‭Första Tessalonikerbrevet‬ ‭2:13‬ ‭SFB15‬‬

I ljuset av vad jag skrev i början så är det alltså rätt uppenbart att bibelns ord, som är Guds ord till oss, gör något med oss. När du läser Guds ord blir det alltså verksamt inom dig som tror. Det händer något gott inom dig när du läser och mediterar Guds Ord

För somliga är detta något man har svårt att se. Men liksom våra ord vi säger påverkar så påverkar bibelns ord oss.

I det ljuset öppnas det möjligheter i att läsa bibeln. Så nästa gång du öppnar bibeln och läser… öppna dig då för dess positiva påverkan på dig.

Guds ord är levande och verksamt som Hebreerbrevet skriver. Så låt det göra gott inom dig. Ta tid för dess välsignade påverkan i sitt liv

Läs med mig – 1 Tessalonikerbrevet Kapitel 2

Men Gud gav oss mod … 2:2 Dom hade mött motstånd men fick mod. En uppmuntran när vi möter motstånd. Det finns mod att få.

Värdig … 2:4 Du är värdig att anförtros evangeliet.

Att uppträda på ett värdigt sätt … 2:7,12 Då tas evangeliet emot. Att också leva ett liv värdigt Gud. 

Guds Ord är verksamt … 2:13 Detta är värt att stanna upp lite inför. När du läser Guds ord blir det verksamt inom dig som tror. Det händer alltså något gott inom dig när du läser och mediterar Guds Ord

Åtskilda men ändå tillsammans … 2:17. Detta är det unika med trons folk. Vi har en gemenskap som går över gränserna av närvaro

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.