Söndagstankar – hela sanningen

John 16:13

Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.

Det är Pingstdagen. Dagen då vi tänker oss att anden tilldelades lärjungarna. Den dag då löftet om att kraft skulle komma. Ibland kallat vi det för Jesu kröningsgåva. Alltså att när Jesus intar tronen i himlen efter sin himmelsfärd och blir insatt där av Gud så ger han en gåva till folket. En kröningsgåva. Den blir tecknet och beviset på att han nu har inträtt på himlens tron – vår kung Jesus.

Att anden kom oss till del har så många djup. Så många att det krävs många böcker för att fördjupa oss i det ämnet.

Denna dag skulle jag bara vilja visa på en liten del men ack så viktig del i detta.

I versen vi läste står det att ”han skall leda er in i hela sanningen”. När man ser på dom orden i flera översättningar inser man djupet i det. Föra in, leda in, vägleda er med, leda er fram till, guide you in to al truth, och fler finns det.

Sanningen står för läran. Alltså vad tron på Gud innebär och innehåller. All tolkning av bibelns ord är ett styckebruk. Men när sanning och belysas med flera sanningar i bibeln finner vi dess djupa värde. Jag tycker om versens sätt att locka oss in.

Vill vi få förståelse av tron och bibelns budskap har vi nyckeln här. Anden är det som för oss in i sanningen. Kommer vägleda oss. Leda oss fram till förståelsen av sanningen.

Så ta emot andens hjälp. Lös det inte på egen hand. Då riskerar det att bara bli konstigt.

Anden har kommit för att hjälpa oss. Ta emot den hjälpen.

Gud välsigne din dag.