En tanke för dagen – Lyft blicken lite högre

I Bibeln finns det en vacker tanke som återkommer då och då.

Lyft blicken och se….

Uppmaningen har så många djup. Den inser vårt sätt att se på situationer

Vi kan tro att det är omöjligt. Vi kan utgå från att det ser ut som vi ser det just nu. Vi tror att vi har hela bilden. Allt för ofta stirrar vi ner i backen.

Lyft blicken och se. Kanske får du ett bättre perspektiv.

När man går i en skog kan det var svårt att se och veta vart stigen går. Att då titta upp mot himlen så hittar man vägen genom att följa den öppna vägen som man ser då.

Det är inte alltid rätt att se ner på marken och fötterna så man vet vart man ska sätta fötterna. Ibland måste man lyfta blicken och se uppåt för att komma rätt.

Lyft blicken och se – det är bättre än du tror ….