Hur avslutar man ett år bäst?

Hur avslutar man ett år på bästa sätt? Kanske lite sent att planera det så är på sista versen. Men hur gör man det? Och har det någon särskild mening att fundera på det? Det kommer ju flera nyårsaftnar. Så är det så viktigt? Kanske inte men åndå….

Hur avslutar man ett år på bästa sätt?

Kanske det ändå finns ett sätt som kan göra det nya året till ett bra och speciellt år.

För mig handlar det om att avsluta på ett sätt som öppnar upp det nya i samma andetag. Man liksom ger det nya en bra fart från början.

Jag tänker att….

Det bästa är att tacka Gud för året som gått och lägga det nya i Guds händer.

Jag tänker att i det ligger att jag vill att Gud ska välsigna det nya året. Att han skall ta hand om det. Vårda och ha omsorg om mig. Att jag på det viset visar Gud mitt beroende av honom.

Inte så att jag inte vill ta ansvar för det. Utan mer att jag inser mitt behov av hjälp och stöd.

Att tacka för året som gått hjälper mig att lägga det till handlingarna. Att i medgång inse Guds välsignelse. Att i motgång inse att han burit mig igenom det. Tacksamheten hjälper mig att få ett sunt perspektiv på livet.

Så mitt avslut detta år är en bön om Guds stöd och välsignelse under nästa år 2019. ”Gå med mig Gud. Ge mig ditt stöd och din välsignelse. Jag lägger mig själv och nästa år i dina händer.”

Vad vore då pricken över iet att få läsa välsignelsen över dig och mig… i jag-form… En välsignelse som då andas en bön från vårt inre…

Herren välsigne mig och bevare mig. 
Herren låte sitt ansikte lysa över mig 
och vare mig nådig. 
Herren vände sitt ansikte 
till mig och give mig frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.