I tider av ekonomisk oro

Vi möts nästan dagligen av oroliga budskap om höjda priser. Hög inflation. Räntor går upp. Det är jobbigt att höra hur man varnar för ökade utgifter i hemmen som kan motsvarar 88000kr/år. Klart man blir orolig om man inte har den bufferten.

Något man behöver fundera på är….


Tänk efter – är det något du behöver eller är det bara något du vill ha.


Jag tänker att vi haft så många goda år. Inte behövt fundera så mycket. Nu när det vänder så radikalt fort börjar vi känna oro med all rätt.

Måste vi saken vi tittar på? Måste vi ha alla lampor tända? Kan vi spara på något? Ja, det är något att fundera på inför den kommande tiden

Det vi bara vill ha och som vi egentligen inte behöver är ju just nu lite dumt att köpa. När vi går in i en lågkonjunktur kan det vara smart att fylla på bufferten före massa inköp.

Funderar på vad som är viktigt att behöva. Jag kommer fram till att Gud är bra att ha med sig i en lågkonjunktur. Jag är rädd för att det är för lätt att tappa bort behovet av honom när det är högkonjunktur.

Varför inte bestämma sig för att låta Gud få bli mer synligt i ditt liv?

Ett av Jesu sista ord till lärjungarna (och oss) innan han lämnar jorden är …

Jag är med er alla dagar intill tidens slut

Så från hans sida är det liksom redan klart hur han gärna vill ha det. Vill du vara med honom alla dagar?

I tider av oro har Gud en fantastisk förmåga att fylla oss med frid, harmoni och trygghet.

Tidningen Dagens bibelord igår