Även där det till synes är kargt finns det växtkraft

Även där det till synes är kargt finns det växtkraft.

Vi kan uppleva oss leva i ett torftigt och stenigt tillstånd. Där livet känns som att det inte finns så mycket möjlighet till växt och frukt. Men rätt ofta misstar vi oss. Där man kan tro att det inte kan bli så mycket så kan det vackra växa fram.

När solen får ge sina livgivande strålar kommer växten.

Precis så är det i livet. Vi behöver Guds strålar som värmer vår jordmån. Så växer det vackra fram ur vårt liv.

Vi behöver tillåta att hans värme och omsorg får beröra oss. Det finns en inre kraft i våra liv som Gud vill frigöra. En inre växt som vill ut. Som fröets inneboende kraft finns det något som väntar inom dig.