Söndagstankar – sorgens sökande efter svar

Gode Gud, tack för att du finns och kan ge tröst när sorgens varför har svårt att hitta sina svar. 

Den sista tiden har jag mött sorgebesked på nätet. Ja, sorgebuden har inte var ätit för mig närstående vänner. Nej, det har varit vänner på Facebook som misst sina kära. Det har varit gemenskaper som haft en gemensam vän som dragiskt förolyckats. Det har varit olyckshändelser som berört människor. 

Då formades denna bön 

Gode Gud, tack för att du finns och kan ge tröst när sorgens varför har svårt att hitta sina svar. 

Vi möter inte bara sorg där någon dör. Det är så mycket som skapar sorg. Förstörda relationer. Människor som sårar. Som sviker. Som lurar och bedrar. Vi kan inte riktigt förstå. Inte riktigt förlåta. Vi blir fattiga på ord. Kan inte förklara. Bara illa berörda. På djupet sorgsna och uppgivna. Svaren uteblir från våra försök att hitta dom. 

Vad kan vi göra? Vart ska vi vända oss? Hur ska vi bete oss? Till vem ska vi gå?

För mig finns det bara en väg. Det är att forma en bön som denna. 

Gode Gud, tack för att du finns och kan ge tröst när sorgens varför har svårt att hitta sina svar. 

Svaret kanske inte kommer per automatik direkt. Men jag är övertygad. Det kommer. Han kan ge oss tröst i väntan på att svaret kommer.