Vad önskar du dig?

Läser en bok av John Otterberg. Han kom in på att vi önskar oss så mycket. När vi väl fått det innebär det inte alltid att vi är nöjda. 

Kan tänka mig att både du och jag önskar oss saker. Allt för många önskningar går inte i uppfyllelse. Enklare önskningar blir ju klart bättre och slår in oftare. 

Kanske är det vårt habegär som skapar alla  önskningar. Även otillfredsställelse och rastlöshet kan spela in. 

Somliga önskningar talar vi öppet om. Andra bär vi i djupen. Mina innersta önskningar just nu är svåra att prata om. Dom finns där. Kanske du också bär på sådant.  Sen har jag önskningar som blir lite enklare. Dom bubblar över på jobbet eller i gemenskapen. 

När önskningarna också blir drömmar lever dom på ett annat sätt sitt eget liv. Och man kan bara följa med. Med det inte sagt att drömmarna går i uppfyllelse. Men blir ett livsflöde med viss form av glädje och förhoppning. 

Det finns några bibelversar som rinner upp i minnet.  Fil 4:6-7 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Ef 3:20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, sfb-98

Ef 3:20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, sfb -15

Mitt i alla frågor varför Gud inte alltid svarar på direkten och med det svar vi önskar har dessa bibelversar med sina olika översättningar ett budskap till oss. 

Har du önskningar? Har du drömmar? Berätta dom för Gud. Han vars perspektiv är både högre och bättre än vårt eget kan möta upp dig i dun önskan. Han fungerar troligen som vi föräldrar vill fungera till våra barn. Att är önska inte möjlig eller lämplig för oss blir svaret därefter. Vila i att det blir ett svar som är bäst för dig.