Att slå följe….

Många gånger finns det något speciellt när någon slår följe med någon. Att gå tillsammans och samtala förtroligt. Tror säkert du känner igen det. Du har säkert gjort den erfarenheten. Samtalet som går lite djupare än vanligt.

Dagarna efter Jesus korsfästelse går två lärjungar från Jerusalem till Emmaus. Dom går troligen i ett lågmält samtal. Senaste dagarna har varit omvälvande.

När dom går där slår en annan person följe med dom. Dom samtalar med varandra. Om det som hänt. Den oro som varit i Jerusalem och den o diskuterade korsfästelsen då man korsfäste tre personer.

Samtalet fortsätter vid bordet i värdshuset. När personen bryter brödet inser som att det är Jesus och han försvinner ur deras åsyn.

Jag har inte varit med om något likande. Ändå kan jag påstå att Jesus slagit följe med mig. Jag kan förnimma hans närhet. Som om han fanns fysiskt i rummet. Men osynlig. Men inom mig på något sätt.

Denna påsk vi nu lägger bakom oss har ett postludium med en särskild hälsning till oss.

Jesus vill slå följe med sig

Precis som med Emmausvandrarna kommer han ifatt oss och vill börja det förtroliga samtalet. Det som bara kommer att ske mellan honom dig. Så denna dag som oftast kallas annandag påsk ger dig en helt annan dag. En speciell dag då Jesus slår följe med dig. Och du med honom.