Söndagstankar – Du bereder ett bord för mig….

20140518-221123-79883834.jpg

När vi kommit så här långt i psalmen skall vi komma ihåg att fåren är på väg upp i bergen för att komma till sommarbetet. I västra förenta staterna, i Sydeuropa och på flera platser kallas högplatåerna där fåren betar ”mesas”? Det spanska ordet för ”bord”. David kan alltså har haft detta ”bord” kan ha varit just detta sommarbetet.
Herden gick tidigare på året upp till dessa platåer för att kolla läget. Han planerade hur han skulle använda betesplatserna på bästa sätt. Han tog sig tid, trots att dom kunde ligga långt bort, att förbereda dom för fårens ankomst.

Senare, innan fåren skulle komma dit, gick herden tid återigen. Då hade han med sig salt och mineraler som han spred ut på lämpliga ställen. En herde kunde också behöva ta bort giftiga växter för att inte fåren skulle bli sjuka. Så ”att bereda ett bord……” kunde vara ett gediget arbete men ack så viktigt.

Ett får är ganska likt oss. Det är nyfiket och tror att det måste testa och smaka på allt som kommer i dess väg. Därför behövde herden rensa undan.
Vår store herde går före oss i varje situation och förutser varje fara som kan möta oss. Han ber för oss så att vi inte skall duka under. En parallell till detta är när Jesus möter Petrus. Han säger att Satan skulle fresta honom och sålla honom som vete. Samtidigt bad Jesus att han inte skulle vackla i tron.

Fåren är utsatta för faror. Uppe på bergskammen kan rovdjuren ligga på lur. Utan herdens vakande blick och beskydd mot dessa faror är fåret hjälplöst utsatt. En fantastiskt din bild på oss. Det finns många faror vi kan möta och som vill få oss på fall. Men bår herde vaka över oss likt fårens herde. Det är alltid klokt att vandra nära Jesus. Det är den enda platsen där det dina verklig trygghet.

En annan uppgift herden hade för att att ”bereda ett bord för fåret” var att rensa vattenkällorna från nedfallna löv och pinnar. Få fram källorna som vuxit igen. Att kanske dämma upp en källa för att samla vatten åt fåren att dricka. Underbar bild på att vi skall få dricka ur frälsningens källor.

Att han bereder ett bord för oss är att få vara i hans omsorg. Där finns det kraft att hämta. Där finns det näring men också vila. Hur Världen än hånar dig kan du ”sitta vid detta bord”.

Vår herde har kommit och sagt att vi skall ha liv i överflöd. Som herden som bereder bordet för fåren.

Detta är också en fin bild på nattvardens djupa osynliga värde. Betänk att Jesus har förberett denna måltid med att lämnade himlens härlighet. Gått igenom lidande, död och uppståndelse. Men tänk också att det finns än stark markering i nattvarden. Jesus dukar detta bord för dig inför satan för att visa honom att du är Jesu egendom. Att satan inte har någon del i dig. När du tar del av nattvarden är det Jesus ord som hörs: ”Hon/han är min. Du, Satan, har inget med henne/honom att göra.”

Det finns ett bord dukat för dig. Varmt välkommen att sätta dig till bords. Ät och må gott. Här finns kraften du behöver. Näring för sin inre människa.

Dagens bön: ”Herre, tack för att du berett ett bord åt mig. Tack för att här finns kraft och näring. Tack att jag är din. Jag vill vara din för evigt. Jag ber dig att du drar mig närmare detta bord. Här förstår jag att jag bör vara ofta. Tack för sin omsorg om mig. Amen”