Tänk andra hand i första hand

Tänk andra hand i första hand….

En hållning som vi behöver erövra mer och mer.

Men visst är det enklare att alltid tänka nytt. Och det är ju så vi blir matade att tänka. Inte minst när det är sämre tider. Då ska vi köpa oss ur krisen.

Men om vi står där sen med slut på råvaran så ångrar vi oss med största sannolikhet.

Men eftersom andra hand oftast är billigare än första hand så spar vi mycket pengar. Vårt behov av pengar minskar. Vi klarar oss på en lägre inkomst.

Det är verkligen ett jagande efter det nya hela tiden. Nytt nytt och åter nytt.

Kanske är det ändå en attitydförändring på gång. Inte bara hos en lite del av befolkningen. Den ökar hela tiden. Så fler och fler hittar det nya tänket.

Men tror du inte att detta förhållningssätt kan hjälpa oss på fler håll? Att inte hugga på första bästa, inte slänga ur sig ett dräpande svar, att inte springa på första kommentaren, att inte gå på första ryktet, att lite oftare tänka en gång till….. Jag tror att det vore bra att vi ibland tänkte en sväng till. Vågade fråga oss vad som verkligen låg bakom det man först såg.

Men också att ge någon en andra chans. Att inte döma ut på en gång. Utan se att tillfället kanske gav ett misstag. Men att det alltid finns en möjlighet till. Jag tror att det är stort att tänka en andra gång också. Det kan faktiskt bli mer genomtänkt då kommer att hålla bättre.