Citat att reflektera över 

– Hur går man vidare när man blivit brutalt hanterad av sin omgivning?

– Man förlåter!

Så länge man lever med att vilja hämnas ruttnar man inifrån