Så gjorde han några till….

Så gjorde han några till …….

Det är orden från Ef 4:11

Ephesians 4:11

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.

Så gjorde han några till….

I skapelsen la Gud ner något i ditt liv. Något av vad du är och vad du kan. Talanger – gåvor.

Så gjorde han något med dig…

Gud gjorde något med dig också. Han gjorde något dig till något. Inte bara till den person du är utan också något mer som är. I texten säger han att han gjorde några till apostlar osv. Jag tänker att det inte bara behöver vara sådant. Han har mycket mer han kan göra med oss. Olika gåvor och talanger.

Har du upptäckt vad han har gjort dig till? För han har gjort något med dig. Sök att upptäcka det.

Skulle tro att du kan ibland tänka som alla oss andra ibland. ”Nä, han har inte gjort något med mig. ” Men jo, det har han. Lita på det.

”Men det jag har och kan är nog ingenting.” Så lätt att tänka så. Min bön denna dag är att du ska få se hur bra det i verkligheten är. Att det är gott. Gott nog att verkliga blomma ut i. Att du ska våga vara det Gud har gjort dig till. Att du ska få mod att våga pröva.

Du kommer att upptäcka hur Gud välsignar dig och det han lagt ner i ditt liv. Du är ämnad för det. Våga tro det

Så gjorde han något med dig. Därför att han tänkte så om dig. Inte en kopia av någon annan. Inte för att han lite välsignelse över. Nej, det var tänkt och ämnat för dig. Tack gud för den gåva du fått i livet. Tacka för den talang du har. Vårda den. Använd den. Det är då du mår som allra bäst i livet. Det är då du är i ditt rätta element. Våga. Ha tillit. Det fungerar !!