Eftersom han själv har lidit …

I min bibelläsning hamnade jag i Hebreerbrevet 2. En av dom passager som är lite mer närgånget barmhärtigt är att Jesus kan känna med oss. Förstår oss i vår livsvandring. Han känna med oss i motgångar och prövningar.

”Eftersom han själv blev frestad när han led, kan han hjälpa (höra ropet på hjälp och skynda att undsätta) dem som frestas. Hebreerbrevet 2:18

Kärnbibeln skriver: Jesus blev frestad på alla områden, se Heb 4:15-16. I Getsemane bad han ”inte min vilja utan din”, se Matt 26:39. Gud vet om våra prövningar, inte bara som Gud, utan också som människa.

Vidare skriver kärnbibeln: Ordet för hjälp är boetheo som bara används 8 gånger i NT. Det består av två ord: boe som betyder ”ropa”, och theo som betyder ”springa”. Ursprungligen betydde ordet ”att springa till någon i nöd för att hjälpa” och ”att skynda till undsättning till någon som är betryckt”, för att sedan få den mer generella betydelsen ”att hjälpa”
‭‭Hebreerbrevet‬ ‭2:18‬ ‭SKB‬‬

Eftersom han själv har lidit …2:18. När du prövas, när du kämpar, när du frestas, när du tycker livet sätts på för stora prov – Då har du en som kan känna med dig. En som kan förstå. En som V E T. Det är barmhärtigt stort.

Därför kan vi frimodigt komma inför Gud med vår frestelse och prövning. Han vet vad du möter. Förstår vad du går igenom. I Jesu namn finns det förlåtelse och upprättelse.