Barlast (2)

Igår skrev jag om barlast. Om den barlast en båt har för att ligga rätt i sjön. Men också kunna stå pall mot vinden.

Men det finns en annan typ av barlast jag tänker på. Den barlast vi har med oss genom livet. Som skapats under livets gång.

Det kan vara mindre goda händelser. Olyckor. Trauman. Människor som gjort oss illa. Erfarenheter som satt spår. Som påverkar oss på ett påtagligt sätt.

Den barlasten som vi bör med oss kan hindra oss. Dels att leva ett gott liv. Tänker inte på ekonomi. Utan mer på livsduglighet. Trivsel. Inte så ovanligt att det kan föda besvikelse och som växer till till bitterhet.

Därför behöver vi befria oss från den dåliga barlasten vi har med oss. Hur gör man det? Kanske genom att förlåta det som hänt. Kanske bestämma sig för att lämna det bakom sig. Helt enkelt släppa taget om det och låta det gå. Möjligen behöver man bearbeta det i samtal för att släppa det.

Men jag tror det behövs ett medvetet val. Att välja att lämna det. En båt med en barlast som är vatten kan välja att släppa ut det. Bildligt talat får vi också göra det.

Min bör blir idag:

🙏Herre, befria den som har en negativ barlast. Hjälp den att låta den gå. Hjälp den att släppa taget om den. Kom med din helande kraft över den som kämpar med en jobbig barlast i sitt liv. Sätt den fri. Hjälp den att komma ut på goda vatten igen med en god känsla i medvinden. Amen🙏🙏

Psalm 23:2

Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

Psalm 1:3

Han är som ett träd,

planterat vid vattenbäckar,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv inte vissnar.

Och allt han gör, det lyckas väl.

Barlast (1)

Barlast är i sig något gott. Wikipedia skriver:

Barlast eller ballast är tillfälligt eller permanent placerad last som skall öka en farkosts stabilitet. Den består oftast av vatten, sand, sten eller tackjärn som vanligen placeras lågt i en båts eller ett fartygs botten.

Skeppet Wasa hade för dålig barlast. Det gjorde att det kantrade och förliste i mycket svag vind. Skeppet tålde inte ens 5m/s.

Det är en fin bild på att vi behöver en god barlast i våra liv. En grund, en botten, en tyngd som gör att vi klara stormar som kommer i våra liv.

En barlast i livet kan vara en tro och tillit till Gud. Vilket är en relation i bön. Men också ett beskydd och stöd.

En barlast kan vara vänner. Vänner som ger stöd och hjälp. Men jag tror det är en mindre god väg att förlita sig till. För vänner kan svika.

En grundtrygghet som gör vår livsfarkost sjöduglig på livets hav. När vinden tar i ger denna goda barlast livsbåten en god balans.

Allt för ofta sätter vi vår tillit till sådant som inte ger den trygghet vi längtar efter. Eller behöver. Vi behöver vända oss till det som verkligen kan göra skillnad.

Idag blir min bön:

🙏Gud, du ser den som upplever sig flyta för lätt. Där barlasten är för dålig. Jag ber dig att du ska ge en god barlast i livet. Som ger en trygg och säker livsseglats. Att när vinden tar vid klarar man av det utan att kantra. Amen 🙏

Att bli välsignad

I går hade jag förmånen att vara med då mitt första barnbarn Folke välsignades.

Vi bad helt enkelt att Gud skulle välsigna Folke. Hans liv. Bad om beskydd över hela hans liv.

Inte vet jag om Folke var så medveten om vad som skedde. Eller så är han det.

Att bli välsignad ….

Wikipedia skriver:En välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka Vidare kan man läsa hos alltombibeln.se ”En välsignelse är alltså en välgångsönskan, en välgångsbön eller ett löfte om välgång – ett uttryck för uppskattning, välvilja, omtanke och kärlek.

För mig är inte en välsignelse en formel. Det är djupare än så. Jag tror att det sker något i detta välsignande. Ligger i den kristna trons väsen. Att Gud gör något med någon i välsignelsen. Det är alltså inte bara en rad hopdiktade ord.

Så när vi välsignar någon i en förbön så sker det något fantastiskt fint. Det är därför vi bad och välsignade Folke igår.

Så nu vill jag välsigna dig. Ta emot Herrens välsignelse…..

Herrens välsigne dig
och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Har du gjort det otippade?

Har du gjort något otippat? Något som ingen trodde om dig?

Ibland är vi nog lite rädda för att gör det. Ibland är det spännande.

Någon gång är det mer en överraskning att vi just ha gjort det vi just gjorde. Men för andra stämde det bara in i bilden liksom.

För rätt många är det otippat att jag faktiskt gjort en cd-inspelning på riktigt. Hur många ex den sålde vet jag faktiskt. Tror rätt många gavs helt enkelt bort. Men tro det eller ej….. den finns på Spotify. Ja, du läste rätt. På Spotify. 😊

Skivan heter ‘Segern är vår‘. Det är predikantkören som spelade in den.

Lyssnade igenom den igår kväll. Ett spår satte fart inom mig. Eller en textrad egentligen. ”Glöm inte bort vad gott han (Gud) gjort”. Tänk efter. Leta i minnet. Påminn dig. Upptäck. Glöm inte bort! (Låten heter ”Lova herren min själ”)

Jag tror det gör gott i tron och i själen att påminna sig om det. Vi behöver det. Även om det är ett tag sedan. Likaså är det gott att höra om andras erfarenheter av Gud och vad han gjort i deras liv. Det stärker också tron.

Och kanske är det då vi kan stämma in i titelspåret Seger är vår. När vi påminns ser vi vad han gjort.

Vad är det otippade du gjort? Hur har du överraskat din omgivning som dom inte trodde du skulle kunna göra? För jag undrar om inte vi alla har gjort det. Någon gång.

Att titta på rätt ställe

Tänk vad vår blick kan flacka fram och tillbaka. Den kan se på något som gör oss ledsna. Den kan se på någon som väcker kärlek. Vi kan se på något som gör oss osäkra och till och med rädda. Modet kan svikta genom att se på fel ställe.

Jag tänker att det är så viktigt vart vi faster blicken på. Det kan vara avgörande för modet.

Bibeln säger….

Hebr 12:2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. …..

Läs texten några gånger. Låt den sjunka in

Trons upphovsman. Där tron växer fram. Där tron får sitt fäste och utgångspunkt. Det gör att den tro och tillit vi behöver växer fram genom att fästa vår blick på Jesus som är trons upphovsman.

Trons fullkomnare. Fullborda och fullända. Alltså att han fullbordar tron. Vår tro blommar helt enkelt ut. Vår tro växer. Vi orkar håll blicken lyft. Och tilliten tar vid.

Är det en egen producerad frukt? Nej. Den skapas genom att vi ser på trons upphovsman och fullkomnare.

Detta vittnar om hopp. Att när vår tro och tillit sätts på prov och vi tappar den så finns det hopp. Hoppet att när vi åter får blicken fäst vid honom växer den igen.

Så ge inte upp!!

Det är fantastiskt att denna möjlighet finns. Att en blick kan ge mod, tilltro, kraft, som väcker så mycket gott inom oss. Använd den möjligheten.

Närhet

Jag tror det är en av dom viktigaste känslan vi människor längtar efter.

Närhet

Att känna närhet till någon. Att man inte är ensam. (Ensamhet är ett ämne jag utmanats att skriva om. Kommer inom kort). Det signalerar att man tillhör och blir sedd.

Jag tror det är många idag som saknar närhet till någon. Det måste inte betyda en kärleksrelation. Det kan vara det. Men det kan också vara vänskap. Man saknar en vän i sin närhet.

Närhet skapar värme i vårt inre. Den gör gott med oss.

Om närhet ska få blir bestående behöver den finnas på djupet. Jag tror att vi människor behöver närhet av varandra. Men också närhet rent andligt. Närhet till Gud. Den närheten gör mer med oss än en snabb tillfredställelse. Den berör vårt inre.

Bibeln säger…

Jak 4:8 Närma er Gud, så ska han närma sig er. ….

Det är där du hittar en närhet värd sitt namn. Sök dig dit.

Min bön blir idag….

🙏Herre, du ser den som saknar närhet. Bli dens närhet. Låt din värme ges åt den som känner sig vara ute i kylan. Tack för allt du ger i din närhet. Hjälp oss alla att finnas där. Amen 🙏

Att vara värd….

I går kväll satt jag kvällsvärd i den kyrkan jag är med i. Vart 8:e vecka har vi ett extra ansvar i vår kyrka. Man kan vara mötesvärd, ta hand om kyrkkaffet, städa och mycket annat.

Tänk att vara värd….

Har du tänkt på vilket stort värde du har? Det är inte många som gärna ropar ut att man är värd en massa. Vi är lite mer försiktiga av oss. Möjligen skämtar vi över att vi är bäst. Men hur tänker vi över vårt värde?

Du är oerhört värdefull. Det går inte ens att ersätta dig med all världens pengar. Dom räcker inte till. Du är mer värd än så.

Jag skulle önska att du kunde släppa garden. Befria dig från massa ursäkter. Att bara lyssna och ta in att du är så värdefull. Du är älskade för din egen skull. Inte i jämförelse med någon annan. Inte för att du gör saker bra eller dåligt. Inte för att du äger mycket eller lite. Inte för att du har jobb eller inte. Inte för att du är lång eller kort, liten eller stor. Du är värdefull och älskad för att du är just du.

Så denna sång är till just dig idag.

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på

Du vet väl om …

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Du vet väl om …

Hoppas att du vill ta emot detta denna dag. Kanske skulle du må bra av att lyssna till den också.

Här är ett skönt melodiöst klipp på youtube med Carola och Per-Erik Hallin.