Trettondagstankar – Guds härlighet i Jesus


Det finns en gåta som för många verkar så svårlöst. Kanske behöver vi hjälp från det gudomliga att riktigt greppa detta. 

Gud gjorde sig synlig genom Jesus. Han visade sin härlighet genom Jesus. Det svåra att förstå är hur detta är och var möjligt. Och kanske är det så att vi aldrig, till fullo, kan förklara det. Vi får helt enkelt tro att det fungerar. För det gör ju tydligen det. 

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” ‭‭Johannesevangeliet‬ ‭14:1‬ ‭SFB15‬‬

Gud vill liksom säga att när du tror på Gud så tro också på Jesus. Dom liksom hör ihop. Man kan inte utesluta Jesus. Han är centrum i allt Guds skapelse. Bibeln är så tydlig på jesu roll i trons mysterie. 

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannesevangeliet‬ ‭14:6‬ ‭SFB15

‬‬Han är vägen till Gud. Vill vi till Gud är Jesus själva vägen dit. Lika sant att ska vi köra vår bil till ett mål får vi välja den väg som leder dit. Annars kör vi helt enkelt fel. 

Jesus är Guds avbild. Det är han som visar på vem Gud är. Likaså vad Gud gör. Så skall vi lära känna Gud ska vi rikta våra blickar till Jesus. 

Jesu stora mission var att skapa vägen till gemenskapen med Gud. Han ville inte bara inför den kommande världen skapa detta. Utan redan här och nu. Att vi skulle få uppleva en sann gemenskap med Gud här och nu. Som en riktig familj. 

17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ef 2:17-19

Så se på Jesus. Kolla in honom. Där finner du Gud. Sätt honom inte åt sido. Där finns Guds liv. Lämna frågorna hur detta är möjligt för Gud att vara flera och samtidigt en. Det bara är så. Vi i vår begränsade värld har svårt att greppa det. Men vi får tro det. Det är trons mysterie. Men som inte är trolleri utan verklighet.