Vår svaghet

Det är inte alltid som vill prata om våra svagheter. En idrottare vill inte avslöja sin svaghet. Då är risken större till en förlust. Vi tror att vi också förlorar på att visa oss svaga. I alla fall ärendet rätt vanligt att det blir så.

”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭8:26‬ ‭SFB15‬‬

Men y tu ännu så bra det blir när vi vågar visa på den och ta emot hjälp. Denna vers talar om att anden det nye bara vädjar för oss, hjälper oss med att ber för oss. Han stöttar och undsätter oss.

Svaghet står för bräcklighet och skörhet. När vi ser den och söker oss till hjälpen är vi rätt förståndiga.

När vi ber vet vi inte alltid hur vi skall be. Eller som versen också har som betydelse; vi vet inte hur vi borde be. Eller lämpligaste bönen just nu.

Anden ser vår svaghet. Känner vår svaghet. Vet vart man skall gå med vår svaghet. Har svaret och möjligheten för vår svaghet. Kan det bli ett bättre utgångsläge än så? Tror inte det.

Då skäms inte för din svaghet. Låt anden hjälpa dig. Där finns möjligheter. Han kallas inte ’hjälparen’ för intet. Han är ’hjälparen’. Din hjälpare. I sitt möte med dig ger han styrka. Han räcker ut handen och hjälper dig upp.

Paulus säger till och med att ”när jag är svag – då är jag stark”. Fundera på den en stund idag.

Idag ber jag för dig som känner dig svag på något sätt. Ber att styrka ska komma till dig. Styrka där det behövs som bäst. 🙏