Att filtrera rätt….

I ett ventilationssystem finns det filter. Filtret vill rena luften från föroreningar. Det gör att vi behöver inte riskera att andas in dom och på så vis skada våra lungor.

I en dator finns det ett virusskydd som vill skydda dem mot skadliga filer. Filer som kan förstöra allt på hårddisken om det vill sig riktigt illa. Har man drabbats någon gång av virus på datorn är man tacksam för att få ett virusskydd.

Vår lever, våra njurar och lungor renar vår kropp från slaggprodukter. Om dessa inte lämnar kropp kommer vi inte att överleva.

Detta hjälper på olika sätt att filtrera bort det som är skadligt för oss

Jag tänker att vårt inre liv också behöver ett filter. Vårt tankeliv behöver ett filter. Vår tro behöver det likaså. Vi är så utsatta ibland av sådant som vill förgöra vår tro.

Å ena sidan kan vi själva vara ett sådant filter. Att inte utsätta oss för sådant som påverkar oss negativt. Inte vara på sådana platser och situationer som kan påverka oss fel.

Å andra sidan tänker jag mig att Den Helige Ande är ett sådant filter. Brukar likna DHA vid ett samvete. Ett samvete som signalerar att vara försiktig.

Tänker mig att bönen är ett sådant filter. Genom mina bönesuckar, samtal med Gud, så tror jag att det hjälper oss att filtrera bort det som vill förstöra.

Jag tänker också att läsa bibeln hjälper oss att filtrera bort villoläror, förkunnelser som inte går i takt med Guds ord. Ger oss ryggrad i vår tro och förståelse för vad Gud tänker.

Så det finns hjälp att filtrera rätt.

Vilket sätt tänker du är det bästa filtret för dig? Hur använder du det? Hur kan du utveckla det? I en tid av många tyckare, många som vill förmedla dom andliga tankarna, behöver du ha ett uppdaterat filter. Det gör du dagligen tillsammans med Gud själv.

Var rädd om dig och din tro. Använd rätt filter för att bevara din sundhet i tron.