Söndagstankar – Salig är du som trodde

Denna söndag handlar set om Jesu mamma. En fantastisk text i Lukas evangelium kapitel 1. Visst kan det vara knepigt att få grepp om jungfrufödelse. Men läs texten. Den ger så mycket att tänka på.

När Maria kommer till Elisabeth säger Elisabeth: ”Salig är du som trodde. Ty det som Herren har sagt dig skall gå i uppfyllelse.” Det måste ha varit en underbar bekräftelse. Maria blev ju förskräckt när ängeln kom till henne. Att få detta budskap om att bli Jesu mamma måste vara omskakande. Hon måste ha blivit förundrad. Med stor respekt far hon iväg till Elisabeth. Så att möta dessa ord måste vara befriande.

Det ger oss en uppmuntran att våga tro när Gud kallar. När vi vågar lita till uppdraget frigör det själva uppdraget.

Många gånger ser vi uppdraget som omöjligt. Att det är för stort. Att det är säkert någon annan som kan göra det bättre. Vad hade hänt om Maria hade tvekat och tackat nej? Det får vi aldrig veta. Om du och jag tackar nej så går vi miste om något stort. Det kommer att märkas att vi inte är i den tanke som var tänkt för oss.

Under mina år som pastor fanns det vissa situationer som var tunga. Det var när jag mötte personer som var sorgligt medvetna om att dom missat sin kallelse genom att tacka nej. På något sätt sätter det en sordin över livet. Sådana berättelser kan bara uppmuntra oss att gå in i kallelsen.

När Gud kallar så utrustar Gud. Våga tro det. Våga lita på det. Det frigör uppdraget. Då kommer orden även till dig: ”Salig är du som trodde. Ty det som Herren sagt dig skall gå i uppfyllelse!”