Salig är du som trodde

Det hände något med Maria som var mäktigt. Elisabeth visar på det i sin hälsningsfras till Maria när hon besöker henne. Luka beskriver det i kapitel 1:45f:

”Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.”

För att se djupet i det läser vi även i Kärnbibeln och levande bibeln:

”Salig (lycklig, välsignad) är hon som trodde (var trofast), för det ska ske som det blivit sagt till henne från Herren [genom ängeln Gabriel].” SKB

”Du kan vara lycklig som litade på Herren Gud, för han ska infria sitt löfte till dig.”LB

”Salig är du som trodde” – Kärnbibeln ger oss förståelsen av att hon var trofast. Alltså trogen kallelsen och uppdraget. Därför kunde hon skatta sig lycklig. Det skulle bli så.

Salig, lycklig eller välsignad är vackert på något förunderligt sätt. Maria kunde vara lycklig som var utsedd. Men det låg också en välsignelse i kallelsen och uppdraget. Hon fick uppleva en särskild välsignelse i sitt jakande till Guds kallelse. Och ligger det inte något särskilt i detta. Gud lägger en välsignelse över ditt liv när du tackar jag och går in i det han tänkt för dig. Kanske är det ett yttersta tecken på att du är rätt.

Levande Bibeln vill särskilt poängtera att Gud kommer att infria det han lovat. I Marias fall skulle det ytterst synas att hon var gravid. Sen skulle Guds Sons födelse bekräftas steg för steg, stund för stund, ju längre Jesus vandrade på jorden. Kanske ligger det i trossteget. Att våga gå för att vägen kommer att öppnad steg för steg. Löftet kommer att infrias. Jag tänker att det kan ge oss mod att svara ja och gå i tro.


Idag kan du se nästa lucka här!

Idag ber vi för riksdagsman Nooshi Dadgostar (V)!

Söndagstankar – Salig är du som trodde

Denna söndag handlar set om Jesu mamma. En fantastisk text i Lukas evangelium kapitel 1. Visst kan det vara knepigt att få grepp om jungfrufödelse. Men läs texten. Den ger så mycket att tänka på.

När Maria kommer till Elisabeth säger Elisabeth: ”Salig är du som trodde. Ty det som Herren har sagt dig skall gå i uppfyllelse.” Det måste ha varit en underbar bekräftelse. Maria blev ju förskräckt när ängeln kom till henne. Att få detta budskap om att bli Jesu mamma måste vara omskakande. Hon måste ha blivit förundrad. Med stor respekt far hon iväg till Elisabeth. Så att möta dessa ord måste vara befriande.

Det ger oss en uppmuntran att våga tro när Gud kallar. När vi vågar lita till uppdraget frigör det själva uppdraget.

Många gånger ser vi uppdraget som omöjligt. Att det är för stort. Att det är säkert någon annan som kan göra det bättre. Vad hade hänt om Maria hade tvekat och tackat nej? Det får vi aldrig veta. Om du och jag tackar nej så går vi miste om något stort. Det kommer att märkas att vi inte är i den tanke som var tänkt för oss.

Under mina år som pastor fanns det vissa situationer som var tunga. Det var när jag mötte personer som var sorgligt medvetna om att dom missat sin kallelse genom att tacka nej. På något sätt sätter det en sordin över livet. Sådana berättelser kan bara uppmuntra oss att gå in i kallelsen.

När Gud kallar så utrustar Gud. Våga tro det. Våga lita på det. Det frigör uppdraget. Då kommer orden även till dig: ”Salig är du som trodde. Ty det som Herren sagt dig skall gå i uppfyllelse!”