Jag är här

Skulle vilja påminna dig om att när det är som svårast i livet så säger Jesus till dig:

”Jag är här!”

När problemen verkar oövervinnerliga är hans hälsning till dig:

”Jag är här!”

När modet sviktar och du inte är säker på vägen fram:

”Jag är här!”

När du känner dig som mest ensam…

”Jag är här!”

När tvivlet knackar på dörren så knackar även Jesus på dörren och säger :

”Jag är här!”

”Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.”
‭‭Psaltaren‬ ‭121:1-4‬ ‭SFB15‬‬

Det finns en som ständigt finns hos dig. Hur långt det än tycks känna så är han där. Han viskar in i din situation… ”Jag är här”.

🙏 Min bön denna dag är att det ska bli så tydligt i ditt liv att du ser det. Förstår det. Vilar i det. Och när du för en stund tappar bort det bli påmind om det på nytt. För det är din verklighet. Han är där.