Ett handslag…..

Tänk att ett uteblivit handslag kan få sådana konsekvenser. 

Undrar vad nästa sak och händelse ska avgöra om man kan sitta i riksdagen och regeringen. 

Visst är jag för jämställdhet och allas lika värde. Klart att man ska agera på Kaplans sätt att hantera vilka han umgås med. När Khan inte hälsar på en kvinna måste man reagera. 

Jag kan bara undra lite lite…. Det känns som att vi snart inte kan ha någon person varken i regering eller riksdag. Ingen kan vara så perfekt som media vill ha. Ingen passar snart in i den mall som skapas. 

Å andra sidan kan jag uppleva att man från medias sida vill skapa bilden av vilken som passar in. Den som inte passar in vill man ha bort. Det innebär att media styr vilka som blir möjliga.  Medias politiska hållning blir råder. 

Vi pratar ofta om mediadrev. Möjligen är det ett drev som är mycket större än mot än enskild person. Det är ett drev för att ändra hela politiska kartan. Fast det borde vara andra krafter som skapade den kartan. 

Som en lite fundering till…… Romson i MP har också problem som borde lösas på samma sätt som Kaplan och Kahn. Om man menar att terrorhandlingarna 11:e september kallas för olyckor är det nog dags att lämna in pssserkortet till regeringen. Men det är kanske är ett mindre lyckat drev…..

Ett uteblivet handslag kan bli problem.

Men ett felaktigt ord kan också ställa till det.