Att höra vad som verkligen sägs

Jag tar bara ansvar för vad jag säger, inte för vad du hör…

Lyssnar du på det som sägs eller hör du bara det du vill höra?

Det är en konst att lyssna på andra. Ingen av oss lyckas till 100%. Men vi kan göra vårt bästa för att lyssna på vad som verkligen sägs.

Det finns dock tillfällen då jag tycker mig se att man inte vill lyssna på det som verkligen sägs. Utan man hör det man vill höra. Och tar det för sanningen.

Vår tids utmaning är att ta oss tid att lyssna. I den stress som så ofta hamnar i så är det allt för lätt att springa förbi ett lyssnande. Att då verkligen öppna öronen för ett aktivt lyssnande. Ett lyssnande som verkligen vill höra vad som sägs och inte det man tror att man hör.

Kanske är det en attitydsfråga. Kanske trötthet. Kanske tidsbrist. Kanske handlar det helt enkelt om att vilja eller inte vilja.

Men ett kan vi nog enas om. Om vi vill att andra ska lyssna till det vi säger och inget annat så behöver vi lyssna på dom.