Frågan är om vi är mottagliga

Frågan är om vi är mottagliga. Det är snart val. Debatterna är många. Oftast korthuggna. Lyssnarna har inte tid att lyssna. Man vill ha det långa svaret i liten förpackning.

Vi står inför ett viktigt val. Frågan är bara om vi har tid att lyssna. Politikerna talar mer om vad motståndare gör dåligt istället för att visa på sin egen ide om framtiden.

Idag är det det snabba som gäller. Lägger man ut texten för långt tappar man sin lyssnare. Hur omöjligt det än är att förklara något kortfattat. Vi vill ha allt i den lilla förpackningen. Hur omöjligt det än är.

Jag är rädd för att vi allt för ofta varken har lust eller vill vara mottagliga. Vi är nog tyvärr rätt egoistiska. Vi vill ha det som vi själva vill. Vi glömmer den stora bilden. ”Bara jag får”. Vi lever i en egoistisk tid. Då blir vi mindre mottagliga.

Vi behöver vidga synfältet. Se varandra mer. Ha mer omsorg.

Vi behöver bli mer mottagliga hur vår omvärld har det. Behoven behöver upptäckas igen. När vi ser det, tar in det, låter oss beröras av det, då kan det blir en skillnad som gör gott. Det tror jag välsignar den som tänker och handlar så. Då blir det en bra framtid.