Självklart vill ingen ha krig

Ett av ämnena i media, blogg och andra skrivande och ljudliga media är gasakrisen. Ingen har nog den hela sanningen.

Man kan notera att tonläget är olika. Den ena anser att den andre har fel medan man själv har rätt. Det blir nog lätt så när man tycker sig se vem som har rätt, eller hur?

Jag delar den åsikt som menar att vi skall mer lägga betoning på att önska fred istället för att i första hand bedöma och döma. Vem vill ha krig? Ingen.

Israel har dock en särställning genom historien. Det kan man aldrig ta ifrån dom. Det förhärligar inte deras krigshandling. Inte alls. Men Israel har denna ställning och därför väcker den så mycket ilska i vissa sammanhang.

Att påstå att Israel har denna särställning är inte politiskt korrekt. So what?

Det blir dock märkligt när ledande teologer och pastorer/präster förringar denna ställning bara för att man är emot krig. Det är ett bekymmer att man nu är tyst omkring det man förr var så tydlig.

Förstår att det är komplicerat rent teologiskt. Jag vill inte på något sätt hävda något annat. Jag har inte ljuset. Men vi behöver teologer som träder fram.

Att vara för Israel rent historiskt och bibliskt innebär inte på något sätt att man rättfärdigar kriget. Det bekymrar mig att vissa verkar tro dess motsats.

Sen skulle vi kunna ta upp om Hamas tunnlar, deras misstag med att beskjuta sina egna av misstag och beskylla Israel för det, att bryta vapenvilor och att deras mission är att utplåna Israel (vilket fler motståndare uppenbarligen vill). Skulle önska att media ville vara mer granskande än att bara skriva det folk vill höra. Mer prövande på all information dom får innan dom skriver om det.

Ingen vill ha krig! Punkt!